Admin 2

Stefan HAGLUND
Magiska Bröderna

Selfie tagen i en spegel 1962
Selfie tagen i en spegel 1962
Hustrun fångar mig i arbetet 2020
Hustrun fångar mig i arbetet 2020

Alltid i hatten...
När han inte är i maskinrummet och smörjer så kan han nås på telefon +46 (0)70-580 97 84
stefan@magiskabroderna.se


Redigering och Teknik
"Sprend" är till för att hjälpa dig att skicka stora filer på nätet.

Ett perfekt avslut på ett Zoom-möte 


Vad Stefan HAGLUND gjort i den
Magiska världen innan Magiska Bröderna.

Svensk Magisk Cirkel - fd president, Förtjänsttecken
Magiska Bröderna - Förtjänsttecken, Hedersledamot - Webb-admin
Magins Trofaste Riddare - Utsedd av de nordiska föreningarna 1994 
Magiska Akademien - Stol nr 5
Nordiska Presidenters Klubb - fd ordförande
Fd medlem i IBM - The International Brotherhood of Magicians
Fd medlem i SAM - TheSociety of American Magicians

 Deltagit i FISM - Fédération Internationale des Sociétés Magiques
1985 Madrid - 1988 Den Haag - 1991 Lausanne - 1994 Yokohama
1997 Dresden - 2000 Lissabon - 2003 Den Haag - 2006 Stockholm
Vid ett flertal av dessa har jag representerat Sverige
i de interna FISM-förhandlingarna.

IBM Hawaii 1983 från Japansk TV
Topper Martyn och jag är med i vinjetten.
Jag representerar Sverige i flaggparaden
den enda fanan av ca 40 st som visas i TV
Topper och jag är med de första 60 sek av inspelningen, resten är Trollerishow tid 1:15:58 

Detta videoklipp har av YouTube spärrats i
följande länder.
Blocked countries:
Cuba, Iran, North Korea, Syria

Ni ser vad viktigt det att hålla 38 år gamla trolleritrick och akter hemliga.  


Tio Svenska trofasta riddare

"Magiens Trofaste Riddare" är en äretitel som utdelas av Nordisk Magi-Union och tilldelas
"En magiker som deltagit i de Nordiska Magi-Kongresserna under flera år och arbetat för "Magin".
I NMU ingår Svensk Magisk Cirkel, Göteborgs Magiska Klubb, Örebro Magiska Klubb, Moderna Illusionisters Cirkel, Taikapiiri, Finska Magikerklubben, Magisk Cirkel Danmark, Magiske Cirkel Norge, Den Magiske Ring Oslo. Medlemmar i Svensk Magisk Cirkel som fått äretiteln är:

  • Magini (1971)
  • Max Torello (1974)
  • Christer el Ricco (1977)
  • Jean Cennard (1981)
  • Gentleman Jack (1983)
  • Topper Martyn (1986)
  • Lennart Elvin (1989)
  • Stefan Haglund (1994)
  • El Duco (1996)
  • Curtelle (2004)