Crillo tycker...

06.12.2020

Klicka på rubriken för att läsa tråden.

Bra idé och bra teknik att ha en blogg på hemsidan. Det öppnar till en ökad kommunikation.

Jag tycker bloggen ska vara på de hemliga sidorna, om det nu går att göra tekniskt. En bra medlemsblogg ser jag kan innehålla lösningar på trick, så då hemligt.

Frågan om publikt eller hemligt kan också ställas om entrickstävlingen. Det är en medlemsförmån att följa tävlingen tycker jag, så då hemligt. Sen kan det ha ett reklamvärde att visa ett vinnande trick, så de tre pristagarna kan vi kanske publicera publikt, om de samtycker.

Om entrickstävlingen ligger på den hemliga sidan, kanske den lockar fler att ställa upp. Den bör också locka andra trollare från till exempel SMC att bli medlemmar i MB.

Bra om våra medlemmar går in på våra hemliga sidor.
Vet du Stefan hur många som går in där för närvarande?
I fortsättningen tänker jag inte skicka ut Tumtippen på Mail, utan Stefan publicerar dem på de hemliga sidorna. Ett skäl är förstås att öka frekvensen på de hemliga sidorna, ett annat är att jag får många returmail om "att mailboxen är full".

Klicka för att kommentera...