Till styrelsens medlemmar

02.12.2020


Här är det tänkt att medlemmar i styrelsen skall kunna bolla idér och titta på dagordnig för ett möte t.ex.
Man kan också lägga upp en bild detta utan att man kluddar i hemsidans inställningar.
Vill man skicka ett manus för publiceringen på hemsidan med bilder så går det bra. Jag tar emot och publicerar.
Inget av det ni kan se här kan någon annan se därför att man måste skriva in den exakta adressen i nloggningsfönstret.

Den exakta adressen hit skall vara hemlig

Ni kan okså spara inloggningsnamnet genom att dra ned namnet och lägga det i raden under bland genvägar.

Hela medlemsmatrikeln - Ladda ner och gör endast de nödvändiga ändringarna samt SPARA.