Charlie Stone

Rolf Carlsten, född 17 december 1926 i Stockholm, död 7 augusti 2015 i Linköping, var en svensk regissör, artist och skådespelare. 


Han var hedersmedlem i Magiska Bröderna och deltog ofta i vårasammankomster tillsammans med sin fru Ingegerd. Hans glada skratt kommer vi alla att sakna men även hans trolleri som han ofta visade

Rolf hade en gedigen teaterutbildning. Under åren 1950-52 studerade han på Dramatens regilinje. Han var därefter engagerad vid Dramaten, där han samarbetat med många kända regissörer. Han har haft regiuppdrag för Riksteatern, Folkparkerna och Helsingborgs stadsteater. Vid Dramaten var Rolf skolteaterchef under åren 1963-65. Från 1965 till 1986 var han anställd vid SVT. Han var också verksam som illusionist under artistnamnet Charlie Stone. På SVT samarbetade Rolf bland annat med Karin Falk. Det var i detta sammanhang som han fick nytta av sina kunskaper i trolleri. Vid televisionen fick man en dag ledig studiotid när en amerikansk rockgrupp lämnade återbud till ett program. Då erbjöd sig Rolf att trolla. Det blev det första trolleriprogrammet, som producerades av den svenska televisionen. Efter det producerade Rolf flera TV-program med trolleri: Hokus Pokus (1967), David Berglas (1974), TV-Mästerskapet i trolleri (1980), Charlies Trollerilåda (1983), Harries 75-årsjubileum (1985). Det var också på hans förslag som Stadsmuseet i Norrköping gjorde utställningen Simsalabim 1991. Under åren höll Rolf två seminarier för Magiska Bröderna. Ett om hans mentor Arne Carpelan på Mosebacke och ett om Gatutrolleri på Magiska Brödernas kryssning 2003. Till det sista seminariet hade Rolf tagit fram ett seminariehäfte, som vi återger i detta nummer. Seminarierna framförde Rolf bara för Magiska Bröderna. Seminiariehäftet om gatutrolleri karaktäriseras av Rolf noggrannhet och pedagogiska finesser.
Crillo.

Utdrag ur Wikipedia

Rolf Carlsten studerade 1950-52 på Dramatens elevskolas regilinje och han var 1953-55 och 1958-65 engagerad vid Dramaten, där han samarbetade med regissörerna Olof Molander, Alf Sjöberg, Rune Carlsten och Ingmar Bergman. Samarbetet med Ingmar Bergman förde med sig att Rolf Carlsten blev regiassistent vid inspelningen 1954 av En lektion i kärlek. Bland de många pjäser, som Rolf Carlsten regisserade, kan nämnas Emil och detektiverna, Skattkammarön, Charleys tant och Se dig om i vrede.

Rolf Carlsten hade dessutom regiuppdrag för Riksteatern, Folkparkerna och Helsingborgs stadsteater samt Tröndelag Theater i Trondheim. Vid Tröndelag Theater regisserade han bland annat John Osbornes Se Dig om i vrede. Vid Dramaten var Rolf Carlsten skolteaterchef under åren 1963-65. Åren 1965-86 var han anställd vid SVT. Han var från 1971 även verksam som illusionist under artistnamnet Charlie Stone.

Rolf Carlsten arbetade som regissör och producent på den då enda svenska tv-kanalen. Där samarbetade han med bland andra Karin Falck. Det var i detta sammanhang som illusionisten Rolf Carlsten fick nytta av sina kunskaper. En amerikansk rockgrupp lämnade återbud till ett program och då erbjöd sig Carlsten att trolla. Det blev det första trolleriprogram som producerades av svensk television.

Moderna Illusionisters Cirkel

Rolf Carlsten var hedersledamot av Moderna Illusionisters Cirkel och hade dess förtjänsttecken. Trolleriintresset började redan i skolan och han gick så upp i detta att han till och med trollade bort ett skolår... Intresset svalnade, men när Rolf Carlsten producerat ett program med trollkarlar och han såg vad dessa kunde göra, så började Rolf läsa trollerilitteratur och träna. År 1970 började han uppträda och så småningom blev det flera olika program. Favoriten var "Close-up" och han gick gärna runt på restauranger eller marknader och trollade. Men även barnprogram, familjeprogram, föredrag om magiens historia och 6:e sinnets magi fanns i Charlies trollerilåda. Carlsten producerade flera TV-program med trolleri: Hokus Pokus (1967), David Berglas (1974), TV-Mästerskapet i trolleri (1980), Charlies Trollerilåda (1983),
Harries 75-årsjubileum (1985). Det var också på Charlie Stones förslag som Stadsmuseet i Norrköping gjorde utställningen "Simsalabim" 1991.

Söderbergsällskapet

Rolf Carlsten och Söderbergsällskapet hade åtskilligt med varandra att göra. Han deltog i flera program. Första gången var när Sällskapet konstituerades 1985. Då läste han och hans mor Dora Söderberg texter av Hjalmar Söderberg. Sista gången var vid årsmötet 2007, då han förståelsefullt och vidsynt talade om Hjalmar Söderbergs kvinnor. Inte minst vid tillkomsten av Söderbergsällskapets skrifter blev han konsulterad ifråga om morfadern.

Carlsten var vid sin död hedersmedlem i Söderbergsällskapet. Han var en av de sista som haft direkt kontakt med Hjalmar Söderberg. Rolf Carlsten berättade gärna om den berömde morfadern, som under Rolfs barndom bodde med sin andra familj i Köpenhamn. Det var framför allt vid besök under somrarna, som han träffade Hjalmar Söderberg. Sista gången var 1939 före andra världskrigets utbrott. Två år senare dog morfadern i det ockuperade Köpenhamn.

Filmografi

1995 - Stora och små män


Regiassistent

1953 -Barabbas
1954 - En lektion i kärlek

Regissör

1952 - Robinson och Kungen
1952 - Emil och detektiverna
1952 - Livet på Landet
1953 - Mästerkatten i stövlar
1953 - Skattkammarön
1954 - Charleys tant
1954 - Flygande trumman
1954 - Tom Sawyer som detektiv
1955 - Babels torn
1955 - Sparbanken av Henrik Hertz,
          (Dramatens gästspel på Oscarsteatern)
1955 - Vår egen ö
1958 - Mötas och skiljas
1959 - Lyckliga dagar
1960 - I Spansk dräkt
1960 - Hus med dubbel ingång
1962 - Ungdom i fjällen

Mycket av materialet kommer från Magiarkivet,
Christer Nilsson - Nyköping