Kontakt INFO

Uppgifter bra att veta

Medlemsavgiften gäller kalenderår
och skall vara betald innan årsmötet för att man skall vara röstberättigad.  

Tillgång till "Tumtippen" vår medlemstidning och alla inspelade seminarier kan begränsas vid obetald medlemsavgift.

Årsavgiften är 300:- SKR /år
Ingen anmälningsavgift vid medlemsansökan.    

Vårt Org nr 80 25 26-0715

Årsavgiften till föreningen är även 2024 300:-
OBS! NYTT Bankgiro och Swish
Bankgiro 5734-8781 eller
Swish 123 424 9462
Glöm inte att skriva ditt namn som avsändare
Betala medlemsavgiften - Anmälning till Johnny Lonn Memorial mm


Vår kassör Rolf Isberg svarar på alla ekonomiska frågor om medlems- & kongressavgifter mm
rolf@magiskabroderna.se   Tel: +46 (0)70-574 69  91


Vi ser fram emot att du hör av dig

Magiska Bröderna
c/o Stefan HAGLUND

Adress:
Västgötagränd 9 - 118 28 STOCKHOLM

Telefonnummer:
+46 (0)70 580 97 84

Följ oss på facebook Magiska Bröderna