Kontakt INFO

Uppgifter bra att veta

Medlemsavgiften gäller kalenderår
och skall vara betald innan årsmötet för att man skall
vara röstberättigad.  

Tillgång till "Tumtippen" vår medlemstidning och alla inspelade seminarier kan begränsas vid obetald medlemsavgift.

Årsavgiften är för närvarande 300:- SKR /år
Ingen anmälningsavgift vid medlemsansökan.    

Vårt Org nr 80 25 26-0715

Årsavgiften till
Vårt Plus Giro  PG 506290-6  Magiska Bröderna
Glöm inte att skriva ditt namn som avsändare

Vårt Bank Giro  ?

SWISH  ?


Vår kassör Robert Söderblom svarar på alla ekonomiska frågor om medlems- & kongressavgifter mm
robert@magiskabroderna.se   Tel: +46 (0)70-678 96 69


Vi ser fram emot att du hör av dig

Magiska Bröderna
c/o Stefan HAGLUND

Adress:

Västgötagränd 9 - 118 28 STOCKHOLM

Telefonnummer:

+46 (0)70 580 97 84

Följ oss på facebook Magiska Bröderna