Christer el Ricco         Magins Trofasta Riddare 1977

Christer Nilsson  (1931)
Christer el Ricco  -  en biografi

Det var en trollerilåda, som fick mig intresserad av trolleri, men det var efter en föreställning av Hector El Neco 1945, som jag beslöt att bli trollkarl. Mitt första offentliga framträdanden var det som jag tillsammans med min dåvarande fästmö Gertrud som assistent gjorde i Nyköpings Folkets Park 1949. 1951 sågade jag itu Gertrud vid Cirkus Oscars föreställningar. Även säsongerna 1954 och 1955 var vi med denna cirkus. 1956 presenterade jag min ballongskulpteringsakt i ett större sammanhang - på Kungsträdgårdens stora scen i Stockholm inför ett mycket stort antal åskådare.

Gertrud & Christer
Gertrud & Christer

Besök Sveriges Magi-Arkiv HÄR

1951 blev jag invald i Svensk Magisk Cirkel, och vid föreningens 25-årsjubileum 1971 uttogs vi att representera Sverige i den internationella föreställningen på Konserthuset i Stockholm.
1966 blev jag redaktör för Svensk Magisk Cirkels tidskrift "Trollkarlen", som jag skötte till 1989 - i 23 år. Men jag har regelbundet skrivit i tidskriften "Trollkarlen" sedan 1956!
Från 1998 finns min spalt "Sett, hört & hänt" också på Internet - sedan januari 2000 på min egen hemsida/blogg. Fast medarbetare har jag även varit i den skandinaviska trolleritidskriften Pegasus sedan dess start. Jag tilldelades Svensk Magisk Cirkels förtjänstmedalj 1971, blev hedersledamot 1981, och 1989 fick jag cirkelns förtjänstmedalj med blå-gult band - den förste som erhållit denna den högsta utmärkelse Svensk Magisk Cirkel delar ut. 2009 erhöll jag som en av de första Svensk Magisk Cirkels styrelses erkännandemedalj. Min hustru Gertrud blev Svensk Magisk Cirkels hedersledamot 1989.

Jag blev medlem i den världsomfattande trolleriföreningen The International Brotherhood of Magicians 1952, var dess Territorial Vice President 1969-1972 och International Vice President 1973-1996. Jag fick Order of Merlin-diplomet 1976, och 2002 tilldelades jag The Order of Merlin - Excalibur som tack för 50 års oavbrutet arbete för konstarten trolleri - och 2012 The Order of Merlin Excelsior. År 2002 invaldes jag också in i Akademien för Cirkuskonstens bevarande i Sverige.

Jag invaldes som en av de 18 ledamöterna i The Magic Academy of Sweden 1967, tilldelades 1969 Göteborgs Magiska Klubbs hedersdiplom för insatser inom magin och 2017 blev jag hedersledamot i samma förening.
1977 fick jag den nordiska hederstiteln Magiens Trofaste Riddare.

2007 blev både jag och Gertrud hedersmedlemmar i Moderna Illusionisters Cirkel. 2011 blev jag utnämnd till hedersmedlem nr 2 i den 70-åriga trolleriföreningen Magiska Bröderna.

Jag har varit ansvarig för flera trollerikongresser: Nyköpings Magiska Gästabud 1961, 1972 och 1984. Magisk Weekend, Norrköping 1977. Nordisk Magi-Kongress, Nyköping 1989.

I november 1990 kom min bok "Trollare och andra underhållare" ut. 288 sidor, över 300 illustrationer. Strålande recensioner i såväl fack- som lekmannapress. Bokförlaget Spektra erhöll kulturbidrag för denna bok, som även getts ut som talbok. 2007 kom min bok "Sveriges trollkarlar" ut. Den är på 328 sidor, innehåller 1.165 kortare eller längre biografier över svenska trollkarlar, är illustrerad med närmare 500 foton. Även denna bok har erhållit mycket smickrande recensioner. "En kulturgärning" skrev t.ex. Bibliotekstjänsts lektör.

1997 medarbetade jag i "Nationalencyklopedins" nya upplaga som ansvarig för alla ord häri med magisk anknytning (150-tal). Liknande uppdrag hade jag för "Lexikon 2000" år 1998.

Som trollkarl har jag medverkat i TV vid följande tillfällen: Café Norrköping 1986, Öst-Nytt 1990, Aktuellt 1990, N-Vision 1994, TV-Nyköping (13 olika program, bl.a. med trolleriskola) 1995-1996, Öst-Nytt 1995, TV-Ost 1995. Mitt "trollerimuseum" visades och jag trollade i Antikrundan 2010. Jag har även medverkat i åtskilliga radioprogram.

Jag har trollat semi-professionellt 1949-1975 (27 år). Efter 20 "sabbatsår" återupptog jag trolleriverksamheten 1995. Den 7 oktober 2014 gjorde jag min sista offentliga föreställning.

1995 hedrades jag med Nyköpings Kommuns Kulturstipendium för värdefulla forskningsinsatser inom magin och för mitt arbete som magisk underhållare. 2006 visade Sörmlands landsting
"sin uppskattning för en lång och värdefull kulturgärning" genom att tilldela mig ett honnörsstipendium för mina insatser inom trollerikonsten.

Jag har aldrig deltagit i trolleritävlingar - förrän Nyköpings Magiska Bröder ställde upp i "Stadsmästerskapen i trolleri" 2001. Där utsågs min akt till den bästa individuella med hänsyn tagen till publikkontakt och underhållningsvärde.

2009 tilldelades jag den aktade utmärkelsen The El Duco Award, som varje år tilldelas en person som gjort betydelsefulla insatser för trollerikonsten. Förutom beviset därpå som är en gyllene bägare som symboliserar en av magins allra äldsta konster "" Bägarspelet "" medföljer ett diplom som förklarar skälet till valet. Detta lyder: Christer Nilsson tilldelas The El Duco Award 2009 som en erkänsla för det arbete han utfört i den magiska konstens tjänst. Genom att dokumentera och arkivera nordiska magikers verksamhet har han på ett ovärderligt sätt lagt grunden för framtida forskning om vår konstart. Hans arbete som författare, redaktör och bloggare sträcker sig över sex decennier och uppskattas av flera generationer av trollare och andra underhållare.

Våren 2016 flyttades det allra mesta av trollerirekvisitan i samlingen Sveriges Magi-Arkiv till Sveriges Trollerimuseum, Sandviken, Kolmården, där det smakfullt ställdes ut och arrangerades av Tim Star och där det numera kan studeras. 

Se filmen från Museet och besök även hemsidan HÄR

 EFTERLYSES Bilder och filmer på Christer