Hokus Pokus

Hokus Pokus  1967

Ett TV-program gjort av Rolf Carlsten,  89 år     1926 - 2015

Medverkande var:

Carl-Axel Elfving            1920 - 1988  68 år    Skådespelare
Sixten Ahrenberg          1909 - 1980  71 år     Svensk journalist,
revymakare 
och kuplettförfattare                                                               
Arne Carpelan               1918 - 1994  79 år    Mr Carpelan
Mac Freddy                   1938 -                      Holger Westlund
Harry Harries                 1892 - 1976 84 år   Mobäck-Harries
Carboni & Carbonita     1929 - 2004  75 år   Sven Kindbom
                                       1932 -2018               Kerstin Hillenius 
                                                                       (Carbonita)                                                                                            

                                                                                

                                       

Tidningsklipp från SMC:s Trollkarlen nr 82
december 1966


Vinjettbild på Harry Harries