Hokus Pokus

Hokus Pokus  1966

Ett TV-program gjort av Rolf Carlsten,  89 år   1926 - 2015

Medverkande var:
Carl-Axel Elfving               1920 - 1988  68 år   Skådespelare
Sixten Ahrenberg             1909 - 1980  71 år    Svensk journalist, revymakare och kuplettförfattare
Arne Carpelan                  1918 - 1994  79 år   Mr Carpelan
Mac Freddy                      1938 -                      Holger Westlund
Harry Harries                    1892 - 1976  84 år    Mobäck-Harries
Carboni & Carbonita        1929 - 2004  75 år     Sven Kindbom - Kerstin Hillenius (Carbonita) 1932 -2018 Det här är en kopia av den överst filmen.