Foto skola

Du kan också skicka in filmen via en gratistjänst SPREND


Dessa tips gäller också vid livesänd i Zoom