Gunnar Höpner 

Gunnar Höpner - 1937-2021
Gunnar Höpner - 1937-2021


GUNNAR HÖPNER 1937 - 2021

Gunnar Höpner föddes i Tyskland två år före andra världskrigets utbrott. Barndomen och den tidiga skolgången präglades av livet i ett krigshärjat land där hans kreativa förmåga dock lyste som en fyrbåk. Efter avslutad skolgång förde Gunnars konstnärliga ådra honom till en utbildning som konstglasmästare. Efter några år i yrket flyttade han till Sverige där han kom att samarbeta med flera av Sveriges mest välrenommerade konstnärer och utförde glasarbeten runt om i Sverige samt i Nordeuropa och England.

Gunnars hängivna intresse för scenmagi väcktes redan i barndomen. Han kom sedan att uppträda som trollkarl på olika scener, främst i norra Tyskland under artistnamnet Calgar. Bosatt i Lübeck var han under många år medlem i styrelsen för Magischer Zirkel von Lübeck. Där blev även hans administrativa talang mångomvittnad, hans exemplariska protokoll, handskrivna med vacker piktur, visar detta. När Gunnar flyttade till Sverige 1964 blev han genast medlem i Svensk Magisk Cirkel (SMC) och snart nog styrelsemedlem i olika funktioner. Trofasthet och noggrannhet var hans adelsmärken. För sitt utmärkta arbete tilldelades han SMC:s förtjänsttecken. Han var hedersmedlem i Magiska Bröderna samt medlem i The International Brotherhood of Magicians och i den esoteriska frimurarlogen The Invisible Lodge som består enbart av trollkarlar från hela världen. Innan svår sjukdom begränsade Gunnars livsrum var han en flitig och aktiv medlem i Teater Orden (TSO) där han innehade grad VIII. För sitt trägna arbete i Orden tilldelades han bland annat såväl förtjänstmedalj som förtjänsttecken, båda i guld.

Gunnar var en stillsam, trofast och vänlig person, omtyckt och uppskattad av alla. Han visste inte av några ovänner eller fiender. Vi lyser frid över Gunnars ljusa minne.

Eddie Persson