Jean Cennard                   Magins Trofaste Riddare 1981

Jean Cennard 


Jean Cennard (Carl-Erik Jeppson) - 1919-1988
Trelleborg, Katrineholm, Alingsås, Ombudsman, S, GMK (ordförande, redaktör) SMC 1947.

Började trolla som 12-åring och fick inspiration från Sibyllans hemligheter.
Uppträdde flitigt under under sin Katrineholmstid, ofta tillsammans med Eugen El Cester.
Reste på alla trollerikongresser och trollade med framgång vid några. 
Efter att Cennard flyttat till Alingsås blev han mycket aktiv i Göteborgs Magiska Klubb och även inom det nordiska sommarbetet.
Utnämndes till Magins Trofaste Riddare 1981 för sitt stora intresse för magin och för
Nordiska Magi Unionen samt utnämndes till ambassadör för
The Israel Society for promoting the Art of Magic. 
Fortsättning kommer.

EFTERLYSES Bilder och filmer på Jean Cennard Kontakta stefan@magiskabroderna.se