Leonardi              Magins Trofaste Riddare 1989

Lennart "Leonardi" Elvin  1926-2018


Leonardi (Lennart Elvin, 1926) Fellingsbro, Örebro, expeditionschef, S, ÖMC, SMC 1970 (förtjänsttecken). Trollkarlen Asardo invigde Lennart i trolleri 1946, och efter det tillkom Leonita (Valborg Elvin) i akten (Leonardi & Leonita) och hon blev itusågad och fått sväva i luften åtskilliga gånger.
Ett litet rekord är väl att de uppträtt i över 35 år i rad vid Kävesta folkhögskola! Paret var en av det första i Sverige med
Zig-Zag-Illusionen, och med denna tävlade de vid ett av sina trollerikongressbesök i Tjeckoslovakien och kom på andra plats.

Leonardi var en mycket flitig besökare vid de nordiska kongresserna, och han satt som representant för
Örebro Magiska Cirkel i Nordiska Magi-Unionen.
1989 utnämndes Lennart till "Magiens trofaste riddare".
Barnbarnet Tommy/Mr Tom för trolleriet vidare.

EFTERLYSES Bilder och filmer på Leonardi Kontakta stefan@magiskabroderna.se