Matrikel

Matrikel februari 2023

Dessa sidor är ENDAST till för styrelsens interna arbete.

Vill du i stryrelsen ha en egen kopia så laddar du ner PDF-filen genom att trycka på knappen ovanför.

Om du printar ut sidorna (6 st) så blir de läsbara genom att du lägger sidorna  1  2  3 och 4  5  6 på en rad. Matrikeln skall inte delas bland övriga medlemar eller utomstående.

             

            

          3

          4

          5

          6