Max Torello                     Magiens Trofaste Riddare 1974

Max Torello  (Tore Jensen)  1917 - 1986 - Eskilstuna, Stockholm
Artist P, MCN, MB, SMC 1946 - förtjänsttecken, heder
sledamot.

Som 15-åring köpte Tore sitt första trolleritrick på NK för 75 öre - och snart kunde han plocka cigaretter  ur luften! Det var meningen att Tore så småningom skulle överta familjens guldsmedsaffär, men två år efter första trolleritricksinköpet visade han upp sitt program på Gröna Lund och fick engagemang. Under andra världskriget placerades Torello i fältartistgrupp 678 och mötte en ny publik från norr till söder. 1948 erövrade han första pris  vid Magisk Cirkel Danmarks nordiska trolleritävlingar. Året därpå vann han igen! Max Torello var nu en etablerad trollkarl och åkte på egna turnéer i Sverige och Norge med sin Hokus Pokus Revy.   Han turnerade även tillsammans med andra etablerade artister som Staffan Broms, Britta Borg, Calle Reinholdz och trollkarlar som Sylmé och Julius Sundman.
I folkparkerna reste han flitigt och han sågade itu en dam i "Hylands hörna" och han trollade i finsk, holländsk och tysk TV. 1971 utkom hans bog "Nu ska vi trolla". Tore fick 1971 hedersutmärkelsen Magiens Trofaste Riddare. 1978 var Torello ledare för den fältartistgrupp som reste till Cypern föe att underhålla svenska FN-bataljonen.

EFTERLYSES Bilder och filmer på Max Torello
Kontakta stefan@magiskabroderna.se