Nordiska Magiunionen

Så här såg Nordiska Magiunionen ut från början under sin glans dagar

Aktiva 2020

Medlem i Nordiska Presidenters Club Stefan HAGLUND

Finns det möjligen plats för en ny aktiv kanin?
Stefan@magiskabroderna undrar  


Svensk Magisk Cirkel
1946

Det var herrarna Nils Simonsson, Gustaf Lindblom, Björn Barck-Holst, Pontus Lagerberg,
Hans Åhrberg, Ernst Sandh och Tore Jensen som den 1 februari 1946 hade samlats på
Carlton Hotel i Stockholm för att dryfta möjligheterna "för bildandet av en landsomfattande organisation av svenska magiker, amatörer såväl som professionella".

En kallelse utsändes till alla som man trodde var intresserade, och söndagen den 3 mars 1946, klockan 13.00, samlades ett 50-tal herrar och en dam - Karadja, maka till Hector El Neco
på Carlton Hotel i Stockholm för att bilda denna rikscirkel för trollkonstnärer.

Svensk Magisk Cirkel skulle tillvarata trollkonstnärernas intressen, skapa möjligheter till bättre kontakter med utlandet och att förena medlemmarna genom en egen facktidskrift.
Svensk Magisk Cirkels mål var och är; att främja magin i svenskt kulturliv, att förhindra magiska avslöjanden, att stödja artister i deras utveckling samt att sammanföra medlemmarna under trevliga former. Till ordförande valdes Gustaf Lindblom, tidningens namn blev Trollkarlen, stadgar godkändes och redan nu bestämdes, att man nästa år skulle anordna en stor trolleriföreställning i Stockholm i samband med en trollerikongress.

Trollkarlens första nummer utkom i april 1946, och redan till andra numret hade konstnären Evert Myhrman tecknat den trollkarlsvinjett, som fortfarande används. Det är för övrigt Myhrman som även tecknat SMC:s medlemsmärke med de tre tärningarna - för att inte nämna allt annat i den vägen han hjälpte SMC med.

www.svenskmagiskcirkel.se          Mail to: info@svenskmagiskcirkel.se


Magisk Cirkel Danmark

Magisk Cirkel Danmark startede med at været en underafdeling af Magisk Cirkel Norge. Inspireret af Terje Nordness blev vi så en selvstændig afdeling.

Den officielle dato for stiftelsen af Magisk Cirkel København (og som senere blev landsdækkende og blev til Magisk Cirkel Danmark) er 13. februar 1934.

https://magiskcirkel.dk/           Mail to:  mcd@magiskcirkel.dk 


Taikapiiri Helsinki

Det finska magiska distriktet är en trollkarlsförening grundad 1945. Dess grundande medlemmar var Julius Sundman, Börje Stenman, Heikki Marttila, Matti Nurminen och HJ Viherjuuri. Föreningens första regler registrerades den 2 mars 1946.

Föreningen har alltid inkluderat de främsta magikerna i vårt land, liksom selektivt artister från andra områden, som emellertid har haft ett djupt intresse för den magi som ska utföras. Den magiska cirkeln har verkligen beskrivits som en "trollkarlsdriven konstnärsklubb."

Det magiska distriktet har varit ordförande av Julius Sundman, Solmu Mäkelä, Markku Purho, Timo Kulmakko, Robert Täherhorn, Pete Poskiparta och nuvarande ordförande är Kalle Nio. Föreningen anordnar tävlingar och granskningar på fältet, utbildar på fältet och vårdar det magiska fältets och cirkusens historia i Finland.

https://www.suomentaikapiiri.fi/              Mail to:    pete@peteposkiparta.com


Den Magiske Ring Norge

Den Magiske Ring er en upolitisk forening bestående av amatør- og profesjonelle tryllekunstnereForeningen ble startet ved at 10 unge tryllekunstnere satte hverandre stevne en vårdag i 1947.
Det eksisterte allerede en landsdekkende forening, Magiske Cirkel Norge, med rundt 100 medlemmer, både fra Norge og utlandet. Derfor mente disse unge herrer at det ville være fint å ha en lokal forening bare for tryllekunstnere i Oslo, og et begrenset medlemstall på maks 25.

Som tenkt så gjort.De skjønte at det måtte lages en protokoll fra møtet. I mangel på skrivepapir ble alle tilstedeværendes navn skrevet ned på en serviett, og det ble forløperen til beslutningen om å starte opp foreningen. Navnet på den nye foreningen var en av de tingene som måtte på plass. Siden alle var tryllekunstnere og satt ved et rundt bord kom en av dem på den glimrende ideen å kalle foreningenDen Magiske Ring - OsloDet ble bestemt at foreningen skulle fremme magien som kunstart, være upolitisk og fremfor alt ta vare på hverandres vennskap.Under konstitueringen ble det også bestemt at foreningen kun skulle ha et begrenset medlemsantall, dette med bakgrunn i at det var lettere å kunne bistå hverandre på den magiske front, og lettere å pleie det sosiale kameratskap. Ingen kunne, eller kan bli medlem uten de øvrige medlemmers enstemmige samtykke.

Etter over 50 års drift av foreningen har det blitt en del påtrykk fra utenbys tryllekunstnere som ønsker å være medlem hos oss, så det ble besluttet å endre navnet, og fjerne Oslo som vedheng til foreningsnavnet, til kun Den Magiske Ring (DMR). Vi utvidet også medlemstallet fra 25 til maks 40 medlemmer. I dag har vi derfor rom for et fåtall nye medlemmer. Vi var spesielt glade for at vi i 2007, under vårt 60 års jubileum, fortsatt hadde en av stifterne med oss, Ivar Brunnstrøm, en av Norges mest kjente tryllekunstnere gjennom flere generasjoner, bedre kjent under kunstnernavnet Ivardo. Dessverre gikk han bort 26. januar 2008, nær 90 år gammel.

https://www.facebook.com/magiskering/ 


Göteborgs Magiska Klubb - Grundad 1942

GMK har till ändamål att tillvarata och främja intresset för magin genom att sammanföra illusionister, amatörer såväl som professionella. Vi har sammankomster under kamratliga former vid klubbmöten och seminarier, då trolleri diskuteras och utförs.

Nybörjare får lära sig om artisteri och trolleri som konstart och proffs får möjlighet att utveckla sina kunskaper samt effektiv reklam för sina framträdanden som klubben marknadsför i sociala medier.

https://goteborgsmagiskaklubb.se/           Mail to:  info@goteborgsmagiskaklubb.se


Örebro Magiska Cirkel

Örebro Magiska Cirkel är en förening för trollkarlar och illusionister som grundades den 2 september 1948.

https://www.orebromagiskacirkel.se/                      Mail to: leo-kim@telia.com


Magiske Cirkel Norge

Magiske Cirkel Norge ble stiftet 21. oktober 1928 i Oslo. MCN er Nordens eldste trylleforening. MCN samarbeider med de andre nordiske trylleforeningene gjennom Nordisk Magi Union. MCN er også tilsluttet det verdensomspennende trylleforeningsnettverket FISM (Fédération Internationale des Sociétés Magicques). FISM avholder verdensmesterskap i trylling hvert tredje år.

https://magiskecirkel.no                   Mail to:  post@magsikecirkel.no