Magiska Brödernas    styrelse 2021

Här ser ni vår exekutiva arbetsgrupp i Magiska Brödernas styrelse.
Denna kreativa grupp arrangerar de flesta av våra möten.


Så här kan ett styrelsemöte se ut under Coronatider 
Vi använder Zoom både för trolleritävlingar och styrelsemöten. 

Uppifrån vänster - kassör Robert Söderblom - vice ordförande Stefan Haglund - klubbmästare Dag Lofalk
supplement Hans- Erik Saumelsson - ordförande Christer "Crillo" Lindgren - ordinarie ledamot Daniel Risman
 sekreterare Johanna Adsjö - suppleant Rolf Isberg


Ordförande
Christer "Crillo" Lindgren
E-post crillo.cl@gmail.com
Tel 070-816 21 83


Vice ordförande                        Webb ansvarig
Stefan Haglund 
E-post stefan@magiskabroderna.se
Tel 070-580 97 84.


Sekreterare
Johanna Adsjö
E-post wmjoads@yahoo.com


Kassör
Robert Söderblom
E-post robert.soderblom@bredband.net


Klubbmästare
Dag Lofalk
E-post lofalk@mail.com


Ord ledamot
Daniel Risman
E-post info@dannyman.se

 


Suppleant
Rolf Isberg
E-post rolf.isberg@gmail.com


Suppleant
Hans-Erik Claesson
E-post hans-erik.claesson@ownit.nuRevisor
Ewy Boghammar
E-post ewy@boghammar.se 


Revisor
Lasse Swahn
E-post svahn.37@gmail.comValberedning
Johnny Andersson
E-post johnny.mci@telia.com


Valberedning
Gert Keding
E-post g.e.keding@gmail.com

 

Om någon i styrelsen inte är nöjd med sin bild så skicka en ny till stefan@magiskabroderna.se