Magiska Brödernas    styrelse 2022

Här ser ni vår exekutiva arbetsgrupp i Magiska Brödernas styrelse.
Denna kreativa grupp arrangerar de flesta av våra möten.


Så här kan ett styrelsemöte se ut under Coronatider 
Vi använder Zoom både för trolleritävlingar och styrelsemöten. 

Uppifrån vänster - Robert Söderblom - vice ordförande Stefan Haglund - klubbmästare Dag Lofalk
ordinarie ledamot Hans-Erik Saumelsson - ordförande Christer "Crillo" Lindgren
ordinarie ledamot Daniel Risman - sekreterare Johanna Adsjö - kassör Rolf Isberg


Ordförande
Christer "Crillo" Lindgren
E-post crillo.cl@gmail.com
Tel 070-816 21 83


Vice ordförande                        Webb ansvarig
Stefan Haglund 
E-post stefan@magiskabroderna.se
Tel 070-580 97 84.


Sekreterare
Johanna Adsjö
E-post wmjoads@yahoo.com


Robert Söderblom
E-post robert.soderblom@bredband.net


Klubbmästare
Dag Lofalk
E-post lofalk@mail.com


Ord ledamot
Daniel Risman
E-post info@dannyman.se

 


Kassör
Rolf Isberg
E-post rolf.isberg@gmail.com


Ord ledamot
Hans-Erik Claesson
E-post hans-erik.claesson@ownit.nuRevisor
Ewy Boghammar
E-post ewy@boghammar.se 


Revisor
Lasse Swahn
E-post svahn.37@gmail.comValberedning
Johnny Andersson
E-post johnny.mci@telia.com


Valberedning
Gert Keding
E-post g.e.keding@gmail.com

 

Om någon i styrelsen inte är nöjd med sin bild så skicka en ny till stefan@magiskabroderna.se