Magiska Brödernas               styrelse 2023     

Här ser ni vår ungdomliga och exklusiva styrelse i Magiska Bröderna.
Denna kreativa grupp arrangerar de flesta av våra möten.


Så här kan ett styrelsemöte se ut under i ett ZOOM-möte 
Vi använder Zoom både för trolleritävlingar och styrelsemöten men vi träffas helst i verkligheten.
Kom och möt oss på våra klubbträffar. 

Uppifrån vänster - Robert Söderblom - vice ordförande Stefan Haglund - klubbmästare Dag Lofalk
ordinarie ledamot Hans-Erik Saumelsson - ordförande Christer "Crillo" Lindgren
ordinarie ledamot Daniel Risman - sekreterare Johanna Adsjö - kassör Rolf Isberg

E-postadresserna är inte klickbara av säkerhetsskäl - Skriv av och maila oss som vanligtl


Är du vår nästa medarbetare?
Hör av dig till 
stefan@magiskabroderna.se

Det finns alltid plats för ytterliggare
en "Trollis"

Revisor
Ewy Boghammar
E-post
ewy@boghammar.se 

Valberedning
Johnny Andersson
E-post
johnny.mci@telia.com

Revisor suppleant
Lasse Swahn
E-post
svahn.37@gmail.com

Valberedning
Gert Keding
E-post
g.e.keding@gmail.com

Om någon i styrelsen inte är nöjd med sin bild så skicka en ny till stefan@magiskabroderna.se