Magiska Brödernas               styrelse 2024     

Magiska Brödernas 
Styrelse 2024


E-postadresserna är inte klickbara och går ej att kopiera av säkerhetsskäl.
Skriv av och maila oss som vanligt.

Är du vår nästa medarbetare?
Hör av dig till 
stefan@magiskabroderna.se

Det finns alltid plats för ytterliggare
en "Trollis"

Om någon i styrelsen inte är nöjd med sin bild så skicka en ny till stefan@magiskabroderna.se


Så här såg ett styrelsemöte ut under 2021 - 2023 på ett ZOOM-möte Vi använder Zoom både för trolleritävlingar och styrelsemöten men vi träffas helst i verkligheten.

Kom och möt oss på våra klubbträffar. 

Uppifrån vänster - Robert Söderblom - vice ordförande Stefan Haglund - klubbmästare Dag Lofalk
ordinarie ledamot Hans-Erik Saumelsson - ordförande Christer "Crillo" Lindgren
ordinarie ledamot Daniel Risman - sekreterare Johanna Adsjö - kassör Rolf Isberg

Detta var styrelsen 2023.