Tips & Trix för ett bättre
ZOOM-möte


Inloggning till nästa möte - Länk kommer här -  Medlemskontroll sker.
Klicka på länken så släpper vi in dig efter medlemskontroll
För icke medlemmar som önskar delta läs och anmäl dig i god tid.

Reklam för nästa seminarie kommer att publiceras här.


Läs och gör gärna bild och ljudtest innan mötet börjar.

I det nedre vänstra hörnet av skärmen.

"Join / Mute microphone" = Öppna eller tysta mikrofon

Start/Stop Video - Stäng av eller på din kamera

Klicka på ^ till höger om mikrofonen och
klicka sedan på 
"Test Speaker & Microphone"

Sätt på ljudet på din datorFölj instruktionerna
Hör du en rington - Klicka Yes 
i nästa fönster 
räkna till 5
Hör du dig själv - Klicka Yes

Avsluta testet genom att klicka "Finish"


Stefan HAGLUND
Stefan HAGLUNDOm du stänger av din kamera så syns
endast din profilbild om du har en sådan, 
annars så syns ditt namn i rutan när din kamera är avstängd. 


 När mötet startar

Stäng av mikrofonen om du inte talar, det minskar risken för störande bakgrundsljud.
Upp till höger i bild finns  
...  
klicka på PIN så får du seminariehållaren
i helbild.


Om det vill ha hjälp så ring mig gärna 10 min innan mötet så kan jag hjälpa dig och vi kan starta mötet lite tidigare än den officiella starttiden.
Det kan vara svårt att assistera dig när mötet redan är igång.
Ring 070-580 97 84  eller maila mig stefan@magiskabroderna.se


Läs mer om ZOOM - Förbättra din filmteknik HÄR