SMC 50 år

Vinjettbilden är på gästartisten Davide Costi från Italien

FISM Holland 2003