Medlemsregistrering

Registrera dig nu och få tillgång till våra hemliga sidor. 

Alla gamla lösenord har upphört att gälla - Skapa ett eget nytt lösenord här.

Utan registrering kan du inte ta del av våra privata & hemliga sidor - Endast invalda och betalande medlemmar ges tillträde. Just nu är automatisk godkännelse aktiverad och du får genast tillgång till lösenordsskyddade sidor. Medlemskontroll görs i efterhand.

Nu blir du godkänd och insläppt omgående, du behöver inte vänta på ett godkännande mail. När registreringen är klar så kan du logga in.
Som medlem i Magiska Bröderna är du automatiskt godkänd och behöver endast registrera dig. Du behöver INTE vänta på något OK via mail.

Fyll i ditt namn
2  Din E-post adress - Tag bort  @ som redan är ifyllt
3  Skapa ett eget valfritt lösenord - Allt är sedan klart.


Du kan nu  logga in och gå vidare i de underrubriker som finns under Endast för medlemmar.