Vänföreningar i Sverige

Svenska vänföreningar


Göteborgs Magiska klubb - GMK
Har cirka 80 medlemmar. Klubben bildades 1942. Medlemsbladet Tricks gavs ut 1946 till 1997 för att öka sammanhållningen bland medlemmarna. Idag kommer informationen till medlemmarna mest med hjälp av Internet. Man har en egen klubblokal på Teater Buratino där man har medlemsmöten, seminarier och workshops. Här finns också ett eget bibliotek. Har hemsida med Hemliga sidor. Medlemsavgiften är 400 kr/år.
 info@goteborgsmagiskaklubb.se


Jämtlands Magiska förening
Bildades 1996 och har 14 medlemmar. Normalt har man åtta trolleriträffar per år där det trollas och diskutera trolleri. Har en öppen hemsida. Medlemsavgiften är 150:-/år
https://www.jamtmagi.se/


The Magic Academy of Sweden
1962 bildades föreningen där maximalt 18 medlemmar får ingå. Hälften av föreningens medlemmar brukar träffas en gång per år och trolla för varandra. 
lofalk@mail.com   


Moderna Illusionisters cirkel - MIC
Bildades 1968 i Norrköping. Antal medlemmar är 54, men föreningen har inte lyckats få ihop en styrelse, så verksamheten ligger på is. Tidigare anordnade man möten en gång per månad. Under mötena hade man "Köp-Byt-Sälj", vilket innebar att medlemmarna köpte, byte och sålde trolleriprylar till varandra. Har en öppen hemsida. Medlemsavgiften är 300 kr/år.
info@dannyman.se


Scandinavian Magic Dealers Association SMDA
Är en sammanslutning av skandinaviska trollerihandlare som började 1985. Man anordnar årligen trollerikongressen Magic Weekend under den första helgen i oktober i Lund. På programmet står ett antal shower samt tre seminarier med världsledande trollare. Trollerihandlarna är ett populärt besök. Kongressen är öppen för alla och
kostar nästan 2,000 kr.  
magic@gycklaren.com


Svensk Magisk Cirkel - SMC
Kan sägas vara riksföreningen för trolleri i Sverige. Man har cirka 350 medlemmar. Man anordnar varje år svenska mästerskapen i trolleri. Sedan starten 1946 hade man en egen facktidskrift, Trollkarlen, som under senare år bara kommit ut en gång per år i pappersformat. Idag har man ett digitalt informationsblad, Lilla Trollkarlen. Internationellt samarbetar SMC med motsvarande föreningar i Norden. Man är medlem av den internationella magifederationen FISM, som vart tredje år tillsammans med en nationell förening arrangerar världsmästerskapen i trolleri. År 2006 anordnades världsmästerskapet i Stockholm. Man har en av Europas största samlingar magilitteratur med mer än 4 000 böcker och häften. Biblioteket ligger på Gärdet. Seminarier anordnas normalt en gång i månaden i Stockholm. Medlemsavgiften är 400 kr/år för seniorer och 300 kr/år för pensionärer.
info@svenskmagiskcirkel.se


Upsala Magiska Befrämjare.
Bildades 1946 och hette då Upsala Magiska Bröder. Normalt har man månadsmöten med teman, som Presentation Kortmetoder som Elmsley Count. Under pandemin har man två möten varje månad. Antal medlemmar cirka 25. Medlemsavgift 200 kr/år.  
 info@johanstahl.se


Väsby Magiska klubb
Bildades 1982. Det är en ideell förening med cirka 18 medlemmar som träffas en gång i månaden. Inställt under pandemin. De flesta medlemmarna är medlemmar i Magiska Bröderna. Ingen medlemsavgift.
svahn.37@gmail.com 


Västerås Magiska klubb - VMK
Bildades 1946. Idag har man 17 medlemmar. Man har möten cirka sex gånger per år då man visar nya och gamla trick. Nu under pandemin har man månadsmöten på Zoom. 1999 började man började man anordna Stadsmästerskap i trolleri i Västerås, som sedan dess årligen anordnar tävlingen. Man har en öppen hemsida med en lösenordskyddad bloggsida. Medlemsavgiften är 150 kr/år.
https://vasterasmagiskaklubb.se/


Örebro Magiska Cirkel - ÖMC
Bildades 1948. Antal medlemmar cirka 30 Har föreningsmöten en gång i månaden i egen klubblokal. Under pandemin har man haft klubbmöten på Zoom. Man har en öppen hemsida och en medlemstidning som kommer en gång per år. Medlemsavgiften är 200 / år  www.orebromagiskacirkel.se