Medlemsansökan

 Ansökan om medlemskap i
Magiska Bröderna

                         * = Obligatorisk uppgift

Årsavgiften är för närvarande 300:- SKR /år betalas efter att du är antagen som medlem
Betalningsinformation 
Med din ansökan har du också godkännt föreningens stadgar
Se även vår Integritetspolicy