JLM 2021 Program

Tävlingen

Tävlingen - Priser till de tävlande: 1:a pris 5.000 kronor
2:a pris 3.000 kronor
3:e pris 2.000 kronor
Individuellt eller lag: Det är tillåtet att ha medhjälpare eller ställa upp som ett lag.
Vid många anmälda tävlande kan kvalificering komma att tillämpas.
Max startande är 8 tävlingsakter. Intresseanmälan skickas till Dag Lofalk.
Domarna bedömer: Presentation - Publikkontakt - Skicklighet - Originalitet Tävlingstid: Rekommenderad tid 6 minuter, dock max 8 minuter.
Tävlande som lag har samma tävlingstid som ensamtävlande.Rekvisita: Allt trollerimaterial ska kunna rymmas i eller på den tävlandes kläder eller
i en handväska. På scenen finns möjlighet till ett mindre bord och några stolar.

Jury: Jurygrupperna består av lekmän och trollkarlar.n text här ...