Om Magiska Bröderna

Om Magiska Bröderna

Magiska Bröderna Stiftad i Stockholm den 9 oktober 1941 och den 11 november 1970 sammanslagen med Magiska Sällskapet, stiftad i Stockholm den 26 mars 1946.

Föreningens ändamål är att under vänskapliga former sammanföra för trollerikonsten intresserade. Medlem skall förbinda sig att följa föreningens stadgar samt iakttag diskretion rörande magiska tricks och metoder.

Normalt träffas vi ofta på Restaurang Norra Brunn eller annan krog beroende på vilken
sammankoms vi har. Årsmöte, månadsmöte eller WorkShop.
Månadsmöten håller vi ofta i privat festvåning,
ibland på Södermalm - Medborgarplatsen eller i Bromma.

Medlemsförmåner i magiska bröderna

Magiska Bröderna är Sveriges äldsta trolleriförening, som bildades 1941.

Att vara medlem i Magiska Bröderna ger dig en rad förmåner. Här hittar du nya trollerivänner och ett brett utbud av aktiviteter. Som medlem stöder du också föreningens arbete att utveckla och bevara trolleriet som konstart.

Du får gå på föreningens arrangemang vanligen utan kostnad. Det innebär bland annat fri tillgång till seminarier och workshop, där vi försöker engagera de bästa magikerna. Normalt brukar vi ha tre seminarier under våren och två under hösten.

Vi har också två minikongresser där förutom seminarier, tävlingar och trollerihandlare med dealershow ingår. På våren sker detta i samband med föreningens årsmöte och på hösten med trolleritävlingen Johnny Lonn Memorial, som är en av Sveriges största trolleritävlingar.

Under rådande pandemin, har vi inga fysiska sammankomster. Seminarier hålls i stället i Zoom och tävlingarna sker på vår hemsida. Under våren 2021 planeras fyra seminarier och en tävling. Årsmötet planeras också att hållas digitalt.

Som medlem får du föreningens medlemstidning, Tumtippen, som innehåller reportage om föreningens aktiviteter och annan trolleriverksamhet främst inom Sverige. Tidningen innehåller alltid minst tre trolleritrick med beskrivningar och ges ut minst fyra gånger per år.

Magiska Brödernas hemsida består av en publik del, som informerar om föreningens verksamhet, här finns också videor på kända och utmärkta trolleriakter. På den hemliga delen, som bara medlemmar når, finns de senaste seminarierna samt alla föreningens över hundra medlemsnummer.

Som medlem köper du trollerirekvisita fraktfritt från Pegani, som är en av de största trollerihandlarna i Europa.

Som medlem får du 10 procent rabatt på trollerikursen "Trolla som proffsen", om ges i samarbete med Folkuniversitet.

Tävling & Seminarie på Norra Brunn
Tävling & Seminarie på Norra Brunn

HISTORIA

MAGISKA BRÖDERNA

I april 1941 träffades redaktör Sixten Ahrenberg, överstelöjtnant Carl-Evert Ewert, banktjänsteman Torbjörn Mabius och direktör Karl Sandles för att göra ett reportage om trolleri för Stockholmstidningens söndagsbilaga. Då föddes idén till vad som skulle bli Magiska Bröderna. Efter ett omfattande förarbete träffades man igen den 9 oktober för att bilda föreningen Magiska Bröderna. Det var 15 personer som var närvarande när den första trolleriföreningen i Norden föddes. Man beslutade om att ha två föreningsträffar varje år i form av årsmöte och höstmöte. Varje gång stod några av medlemmarna för ett trolleriprogram. Därefter följde alltid det man kallade "allmänt trolleri" vad som senare under 1970-talet kallades "trolleri vid borden". Föreningens ettårsdag firades med en middag med damer och så har det förblivit, men nu också med trolleriintresserade vänner. Trolleriet stod på höjdpunkten. 1946 samlades man för att bilda Svensk Magisk Cirkel. Några av de tongivande från "Bröderna" däribland Nils Simonsson fanns bland stiftarna.

Carl-Evert Ewert blev en av dem som inte blev inbjuden. Det här blev den största historiska striden i "Bröderna". "Förrädarna" skulle uteslutas. På styrelsemötet försonades man dock, men det blev aldrig detsamma. På den tiden var det svårare att bli medlem i "Bröderna". Förutom att den nya medlemmen skulle trolla in vid ett års- eller höstmöte, så skulle det ske en sluten omröstning. Man la en kula i en ask och om en kula hade avvikande färg blev den sökande inte invald.

Under 1940-talet bildades Magiska Sällskapet där medlemmarna främst kom från Stockholm. Det var ingen rivalitet mellan "Sällskapet" och "Bröderna". Det blev alltmer dubbla medlemskap och början av 1970-talet fanns bara "Bröderna" kvar som förening. Magiska Sällskapet hade den finaste klubbnålen. Det är den som MB har idag, med skillnaden att under handen med biljardbollarna, står det inte MS utan MB. Damerna stödde de trollande herrarna, men trollade inte själva. Den första kvinnliga medlemmen i "Bröderna" var nuvarande sekreterare Johanna Adsjö. Ulrika Ziverts trollade in som andra kvinnliga medlem. I skrivande stund finns det
12 kvinnliga medlemmar 2020-11-02.

"Bröderna" var en slumrande förening när några stridbara trollare lämnade SMC i början av 1980-talet. Det var bland annat Torsten "Florentin" Engström, Michael Hillenius, Bengt Bergöö och Sixten Beme. Bråket gällde vad man inte fick avslöja om trolleriet. Florentin blev ordförande i "Bröderna" och med honom fick föreningen ett nytt ansikte. Det blev nu en trollande förening - igen. Det blev tävlingar. Den första tävlingen, Guldhatten. vanns av Hasse Åhrberg 1982. Det blev sedan en "ett-tricks-tävling" per år 1984 till dags dato. Flera första pris har vunnits av Florentin, Mr Dannyman, Johnny Lonn, Sixten Beme, Johnny McI och Crillo. Sen kom Ålandskryssningarna med start 1985. Med åren har de blivit allt mer ambitiösa, med seminarier och ibland gästartister. Jubileerna har varit många. Bäst minns vi 50-årsjubileumet som föreningen firade på Dramaten med 90 personer närvarande.

Vi fick två fonder Terje Nordnes fond och Sixten Bemes fond. Vi fick en föreningstidning som kom till som ett enkelt föreningsblad 1982 med Florentin som redaktör. De första numren var enkla, trevande försök, men den lilla tidningen utvecklades snabbt till en annorlunda magipublikation med inte bara föreningsnytt utan med värdefulla allmänna bidrag om magi och inte minst intressanta tricksidor. Florentin gjorde 25 nummer av tidningen, fram till 1996 när han dog. Redaktörskapet övertogs av Sixten Beme och Christer "Crillo" Lindgren. Tidningen fick, mycket genom Sixten, en modern utformning där hans breda samhällskunnande och journalistiska öga avspeglade sig i artiklarna. Sixten gick bort 2001. Redaktörsskapet sköts idag av Crillo. Föreningen har följande hedersmedlemmar Stefan Haglund, Gunnar Höpner. 
Christer Lindgren, Kjell Lindersson och Christer Nilsson,  

 

Klubbmöte från Norra Brunn
Klubbmöte från Norra Brunn

Överst på sidan