Årsmötet 2021

Magiska Brödernas årsmöte den 11 april 2021 kl 16:00
Se dagordning längre ned på sidan

Online evenemang i ZOOM


Magiska Bröderna Stockholm Inbjuder också till en öppen Entrickstävling i ZOOM.

Du får den här inbjudan för att du är medlem i Magiska Bröderna eller i en annan magisk trolleriförening.
Magiska Brödernas årsmöte börjar kl 16:00 och här kommer endast du som är medlem i Magiska Bröderna att släppas in.
Efter årsmötet är alla välkomna till tävlingen som börjar kl. 17:00 den 11 april 2021

Spelar du in en film får du gärna berätta att du har en film gå gång genom att skicka info till 
 E-postadress till stefan@magiskabroderna.se

Din inloggningslänk till årsmötet och Entrickstävlingen är: https://zoom.us/j/93692983381 
Du klickar på inloggningslänken och hamnar då i ett väntrum, du kommer att släppas in kl. 17:00 +/- ett par minuter.

Är du ovan vid Zoom-möten så finner du en del tips på vår hemsida HÄR  Du behöver inte registrera dig eller på annat vis delta, bara titta, rösta och njuta av underhållningen. Du kommer att kunna rösta och anvisning för röstning sker i livesändningen.

Så här går det till när Magiska Bröderna bjuder in till öppna Entrickstävlingar. För att du ska kunna deltaga i tävling behöver du läsa följande. Filma digitalt med mobiltelefon, laptop eller digital filmkamera, få tips om hur du gör en bra film genom att titta i vår Fotoskola. Filmen skall vara ca 3 min men det är inte en absolut tidsgräns, kortare eller något längre är ok. Du kan få en del tips genom att titta på någon av våra tidigare tävlingar HÄR Som tävlande skickar du in en digital film/video till stefan@magiskabroderna.se  gärna så tidigt som möjligt. Som regel minst 7 dagar före tävlingens början. Till denna tävling vill vi ha ditt bidrag senast den 4 april, (anstånd kan ges) detta är för att vi skall kunna hinna göra visningsfilmen till tävlingen. Alla filmer klipps ihop till en film som visas i ZOOM och omröstning sker live i anslutning till den visade filmen. Utöver äran och ett fint digitalt Diplom så har vi följande priser.

1:a Pris Presentkort på 500:- Dkr   + 500:- SEK kontant
1:a Pris Presentkort på 500:- Dkr + 500:- SEK kontant
2:a Pris - kontant
2:a Pris - kontant
3:e Pris CARDTOON
3:e Pris CARDTOON

PRISER
Tack vare våra generösa sponsorer så har vi väldigt fina priser.

1:a Pris är ett presentkort från PEGANI Magic i Danmark på 500:- Dkr
     + 500:- SEK  kontant skänkt av Livsmedelsteknik 
2:a Pris är 500:- SEK kontant skänkt av Livsmedelsteknik
3:e pris är korttricket CARTOON av Dan Harlan skänkt av Stefan HAGLUND & Crillo

Titta vår hemsida innan tävlingen så får du tips om hur du kan skicka en stor fil med din film till oss
(vi använder SPREND ), klarar filer upp till 2 GB, klicka på länken nedanför och läs mer om Tips&Tricks.

Våra MAGI-tävlingar i Magiska Bröderna - Titta gärna på våra tidigare tävlingar och se vinnande trick på film.  Får vi se dig i vinnarcirkeln den här gången?

Välkomna till Magiska Bröderna


Så här såg en av våra tidigare tävlingar ut. 

        Ingen behöver vara nummer 13 


MAGISKA BRÖDERNAS ÅRSMÖTE 2021 kl 16:00

I övrigt på den här sidan visas

1   Dagordning
2  Förvaltningsberättelse
3  Resultatrapport
4   Balansrapport
5   Revisionsberättelse
6   Valberedningens förslag

Så här går Entrickstävlingen till

Så röstar du på vinnaren 
Så röstar du i en enskild fråga

Klicka HÄR

Inloggningslänk till årsmötet och Entrickstävlingen  https://zoom.us/j/93692983381


KALLELSE och DAGORDNING

Härmed kallas medlemmarna till ordinarie föreningsstämma i Magiska Bröderna
söndagen den 11 mars klockan 16.00 i Zoom.

§ 1 Öppnade av mötet.
§ 2 Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst.
§ 3 Val av mötesordförande.
§ 4 Val av sekreterare för mötet.
§ 5 Val av två justerare att jämte ordföranden justera mötets protokoll samt rösträknare.
§ 6 Godkännande av föredragningslistan.
§ 7 Anmälan av protokoll från årsmötet 2020-04-19.
§ 8 Anmälan av rapporter.
§ 9 Styrelsens verksamhetsberättelse 2020.
§ 10 Resultaträkning och balansräkning 2020.
§ 11 Revisionsberättelse 2020.
§ 12 Ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar.
§ 13 Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen för verksamhetsåret 2021.
§ 14 Val av revisor och revisorssuppleant för verksamhetsåret 2021.
§ 15 Val av valberedning för verksamhetsåret 2021.
§ 16 Inträdes- och årsavgifter
§ 17 Förtjänst- och hedersledamoter.
§ 18 Övriga frågor.
§ 19 Årsmötets avslutande

Kl. 17:00 Börjar EntrickstävlingenKlicka på länkarna och få ett eget exemplar av dokumenten


OBS Endast medlemmar med betald årsavgift har rösträtt